روحانیون معرفی شده برای حج 97
۳۵۶۱ بازدید
لیست روحانیون حج 97
روحانیون معرفی شده برای حج 97
ارسال شده در اخبار
شماره پرونده کد ملی نام نام خانوادگی تلفن همراه استان سکونت شهر
2365 0902208489 علی احدی 09154384069 خراسان رضوی کاشمر
1427 0901829250 حسین احمری 09151329321 خراسان رضوی مشهد
3291 0759270813 محمدتقی اربابی 09153582638 خراسان رضوی مشهد
10075 0701752475 حسن ارمی رود معجنی 09153037929 خراسان رضوی مشهد
9812 0870284878 علی اصفهانی 09193518313 قم قم
4595 0792913418 محمد ایزدی تبار 09127480320 قم قم
6574 3090535742 محمدحسن ایزدی یزدان آبادی 09153139788 خراسان رضوی طرقبه
4662 0889822549 حسن آقائی 09155199989 خراسان رضوی مشهد
18814 6359328771 عبدالصالح بابازاده 09157790228 خراسان رضوی مشهد
3129 0050474456 محمدرضا باخدا 09155586993 خراسان رضوی مشهد
1242 0934493881 محمدهادی بیضائی 09155007212 خراسان رضوی مشهد
9174 0041822684 نصراله پژمانفر 09155038003 خراسان رضوی مشهد
2288 0940353687 حسین پویا مفرد 09151246138 خراسان رضوی مشهد
1104 1262217520 محمد ترسلی 09123530297 قم  
1565 0700203052 غلامرضا توکلی زاده 09153154393 خراسان رضوی مشهد
11566 5239443157 سید حسن حسینی 09127580083 خراسان رضوی مشهد
5263 1063608570 سید علی حسینی 09151827316 خراسان رضوی مشهد
3015 0848963210 سید علی حسینی دولت آباد 09123545926 قم قم
6598 0932097170 سید علی حقیرالسادات طرنجی 09153229630 خراسان رضوی مشهد
5332 0703513931 محمدرضا خاکشور کامه علیا 09151109447 خراسان رضوی مشهد
10016 0703481231 محمد خوشنودی آبرودی 09155579622 خراسان رضوی مشهد
4405 5739546141 محمدتقی دلیری پور 09155728927 خراسان رضوی جوین
5707 0901833541 حبیب الله دلیری توندری 09153090866 خراسان رضوی مشهد
3111 0934468745 اکبر دهقان 09127503682 قم قم
1610 5729834888 علی اکبر ذاکر خمی 09127481520 قم قم
1619 0700182454 حسین ذبیحی 09155196991 خراسان رضوی مشهد
4879 0700216634 سیدجعفر ربانی 09127479925 قم  
1637 5739827183 علی رحمانی فرد 09123515720 قم قم
16050 0702192244 محمود رضائیان 09127488552 قم قم
9271 0652177484 غلامرضا زنگوئی 09153132669 خراسان رضوی مشهد
3212 6359520281 رضا سجادی 09155844167 خراسان رضوی مشهد
19942 4591711366 محمدعلی سعدی 09153122217 خراسان رضوی مشهد
1805 0944083706 سید محمد سلطانی 09151151186 خراسان رضوی مشهد
3040 0935807268 مهدی شریعتی تبار 09153311104 خراسان رضوی مشهد
2343 0938612352 سید محمدتقی شوشتری 09151100473 خراسان رضوی مشهد
1887 0937131288 محمدحسن شیخ الاسلامی 19153001225 خراسان رضوی مشهد
1866 0769581692 سید غلام عباس صادقی فدکی 09360049176 قم خواف
8752 0934094632 سید محمدرضا طباطبائی شیرازی 09124512603 خراسان رضوی قم
6553 5699007962 احمد طیبی 09113452806 خراسان رضوی رشتخوار
4921 0638883482 مهدی عارفی فرد 09151042834 خراسان رضوی مشهد
3008 5739352762 حسین عارفیان 09122525694 قم قم
2087 0932989871 غلامحسین عصارزاده نوغانی 09155075099 خراسان رضوی مشهد
7453 0931463998 سید عباس علوی گنابادی 09157773539 خراسان رضوی مشهد
5576 6439802811 محمود فروتنی 09155198064 خراسان رضوی مشهد
5428 5219765434 سید علی فریمانه 09153054961 خراسان رضوی مشهد
11290 0901539171 سید حسین قادری 09126526956 قم کاشمر
2991 0943876877 محمدحسین قاسم پور 09155013265 قم قم
2191 0888881592 محمد علی قاصری زهان 09151145614 خراسان رضوی مشهد
6454 0792330943 علی اکبر قائمی منش 09151591996 خراسان رضوی مشهد
12898 0939571811 علی قائمی نیک 09127478794 خراسان رضوی مشهد
6056 0703463098 علی قربانی 09151223654 خراسان رضوی مشهد
3702 0703464388 عباس کوثری 09127479847 قم تربت حیدریه
13851 1063382092 علی محیطی 09125530526 قم نیشابور
10617 1063398381 مصطفی محیطی 09157122476 خراسان رضوی نیشابور
2615 0839460996 عباس مخلصی 09151003224 خراسان رضوی مشهد
2582 2249670269 داود مظفری 09151514659 خراسان رضوی نیشابور
4226 1063010322 اسماعیل مقری موذن 09153178574 خراسان رضوی مشهد
4100 0934689024 محسن ملکی ابرده 09155150905 خراسان رضوی مشهد
3837 5219627971 اکبر موحدی پور 09155720083 خراسان رضوی جغتای
2509 0938417975 سید ابوالفضل موسوی کاهانی 09159002300 خراسان رضوی تهران
10754 0938569252 سید رضا موسوی مهر 09155190608 خراسان رضوی مشهد
9091 1063085470 سید جعفر موسوی نسب 09122523498 خراسان رضوی قم
6842 5739353157 موسی ناظریان فر 09127505047 قم قم
2670 0938512072 سید محمدجواد نجفی 09122526641 قم قم
1560 0702325661 محمدعلی نسقچی خیرآبادی 09151135896 خراسان رضوی مشهد
5601 0790977362 علی اکبر نوائی شورورزی 09155204963 خراسان رضوی مشهد
5956 0935882261 محمدرضا نوری کوهبنانی 09153210919 خراسان رضوی مشهد
6968 0919547370 محمد نیک رو 09158362798 خراسان رضوی گناباد
2951 6449664193 محمد همتی نسب 09151032959 خراسان رضوی نیشابور
4779 0700237445 حسین وحیدی رشتخواری 09155311097 خراسان رضوی بجستان
کلیه حقوق این سایت متعلق به نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در خراسان رضوی می باشد
در حال بارگذاری