۳۸۹ بازدید
ثبت نام معینه های محترم قبول شده در آزمون جذب 1400 جهت مصاحبه حضوری
ارسال شده در اخبار

معینه های محترمی که در آزمون کتبی سال 1400 قبول شده اند برای شرکت در مصاحبه حضوری یکی از تاریخ های زیر را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است که در انتخاب تاریخ مصاحبه دقت فرمائید، پس از ثبت نام تاریخ قابل تغییر نخواهد بود و مصاحبه نوبت دیگری نخواهد داشت.

ردیف سه شنبه 17 خرداد ماه چهارشنبه 18 خرداد ماه
1 ساعت 8 صبح ساعت 8 صبح
2 ساعت 9:30 صبح ساعت 9:30 صبح
3 ساعت 10:30 صبح ساعت 10:30 صبح
4 ساعت 11:30 صبح ساعت 11:30 صبح

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در خراسان رضوی می باشد
در حال بارگذاری