فرم نظر سنجی از زائران محترم عتبات عالیات

زائر محترم با تکمیل این فرم ما را در ارائه خدمت بیشتر به زائرین یاری فرمائید.
اظهارات شما محرمانه است و به هیچ وجه روحانی یا مدیر کاروان مطلع نخواهند شد